Napisz do nas
 
Porozmawiaj z doradcą
801 011 086
 

  Zarząd Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego  na podstawie §37 ust.5 Statutu Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego j, oraz Uchwały Rady Nadzorczej Banku nr  04/2016/1/08  z dnia  8 kwietnia  2016 roku, zwołuje zebrania Grup Członkowskich :
Dnia 23 maj 2016 roku (tj. poniedziałek), o godzinie 16.00, sala narad Cenrali Banku w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Kościuszki 56.

W skład Grupy 1 - Bukowina Tatrzańska - wchodzą członkowie Banku  składający się z miejscowości Bukowina Tatrzańska, Murzasichle, Poronin, Zakopane, Kościelisko, z Zębu, Suchego, Dzianisza i Małego Cichego.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór prezydium Zebrania :

- przewodniczącego,
- sekretarza.

3. Przyjęcie porządku obrad i  Regulaminu obrad.
4.  Przedłożenie sprawozdań  Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2015 rok , w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej  w tym omówienie wyników i  sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku za 2015 rok.
5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybory uzupełniające przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Banku na kadencję obejmującą lata 2014-2018.
7. Odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji skrutacyjnej.
8. Dyskusja.
9. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
10. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

Dnia 24 maja 2016 roku  (tj. wtorek), o godzinie 16.00, sala Filii Banku w Białce Tatrzańskiej,  ul. Środkowa 178

W skład Grupy 2 - Białka  Tatrzańska - wchodzą członkowie Banku składający się z miejscowości Białka  Tatrzańska, Kraków,  Groń, Leśnica, Biały Dunajec, Ciche, Bustryk, Szaflary, Gliczarów.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór prezydium Zebrania :

- przewodniczącego,
- sekretarza.

3. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad.
4. Przedłożenie sprawozdań  Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2015 rok , w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej  w tym omówienie wyników i  sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku za 2015 rok.
5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
6. Dyskusja.
7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,
8. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

Dnia 25 maja 2016 roku  (tj. wtorek), o godzinie 18.00, sala Filii Banku w Krempachach ,  ul. Długa 2

W skład Grupy 3 – Krempachy -  wchodzą członkowie Banku  składający się z miejscowościKrempachy, Nowa Biała, Nowy Targ, Frydman, Łopuszna, Dursztyn, Waksmund,Jurgów, Czarna Góra, Rzepiska, Brzegi i pozostali.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór prezydium Zebrania :

- przewodniczącego,
- sekretarza.

3. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad.
4. Przedłożenie sprawozdań  Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2015 rok , w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej  w tym omówienie wyników i  sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku za 2015 rok.
5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
6. Dyskusja.
7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,
8. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

Powrót  

Wydrukowane z: http://www.tatrzanskibs.com/zebrania-grup-czlonkowskich-tatrzanskiego-banku-spoldzielczego.html