Napisz do nas
 
Porozmawiaj z doradcą
801 011 086
 


Obowiązek informacyjny


Informacje ilościowe i jakościowe (obejmowane oraz nieobjęte badaniem niezależnego biegłego rewidenta) na temat wyników ekonomiczno – finansowych Banku, adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu ryzyka podejmowanego w działalności Banku, opisy celów i procesów zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w zakresie określonym w Załącznikach do uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku są udostępniane zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56, w godzinach od 8.00 - 16.00, a ponadto w zakresie informacji objętych treścią sprawozdania finansowego, poprzez ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym.

 

Polityka Informacyjna

Informacje o charakterze jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej

Wydrukowane z: http://www.tatrzanskibs.pl/obowiazek-informacyjny/